7:00 – 8:00schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
 8:00 – 8:45Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.
 8:45 – 9:00Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.
 9:00 – 9:30Śniadanie.
 9:30 – 10:30Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 10:30 – 11:45Spacer, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.
 11:45 – 12:00Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.
 12:00 – 12:30Obiad.
 12:30 ­­– 13:45Czynności higieniczne, leżakowanie – dzieci młodsze. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela, zajęcia umuzykalniające, plastyczne – dzieci starsze.
 13:45 – 14:00Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.
14:00 – 14:30Podwieczorek.
14:30 – 17:00Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zabawy ruchowe. Rozchodzenie się dzieci do domów.